S__29327390.jpg

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงนำเจ้าหน้าที่สาธารณภัยและยานพาหนะเข้าร่วมโครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ณ สนามหน้ากองบัญชาการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

S__29327387.jpg  S__29327392.jpg  S__29327394.jpg

ภาพ : กองช่าง

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao