84872488_3747309751975907_2753586791406632960_o.jpg

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักปลัดฯ (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำนวน 1 คน คือ นายณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย อาชีพรับราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 .

84517121_3747309775309238_8093183566512390144_o.jpg

ภาพ : สำนักปลัดฯ
ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao