84507405_3741340205906195_1665366675601489920_o.jpg

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งวันที่สามของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีผู้สมัครจำนวน 1 ราย ได้แก่ ร.ท.ดิเรก​ ธรรมวิยา อาชีพข้าราชการ​บำนาญ
นายทหารธุรการ(อัตราร้อยเอก) มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์​มนตรี อ.เมือง​ จ.ลำปาง

โดยตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 คน เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักปลัดฯ (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

85109524_3741340182572864_7053412382613176320_o.jpg

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

ภาพ : สำนักปลัดฯ 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao