84358921_3740403355999880_1369005934948384768_o.jpg     วานนี้ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563) เวลาประมาณ 17.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ลำปาง พร้อมหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป 6 (แม่ทรายคำ) ร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่รอบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนไชย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยใช้เวลาดับไฟประมาณ 1 ชั่วโมงไฟจึงสงบ

#ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบห้ามจุดไฟเผาป่าหรือวัชพืช และช่วยกันเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย เนื่องจากเกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

พบเหตุไฟไหม้ป่าหรือผู้จุดไฟเผาแจ้ง 054 265072

84706251_3740415372665345_7745674738936053760_o.jpg  84332783_3740403282666554_6869546224240820224_o.jpg  84526436_3740403645999851_1709656107774902272_o.jpg  85047766_3740403265999889_2603012024057200640_o.jpg

ภาพ : กองช่าง

ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao