IMG_1727.JPG

     วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับ พลเรือเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมคณะฯ ประชุมหารือตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในประเด็นการขาดแคลนวัตถุดิบในการทำเซรามิก ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง โดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือฯ

ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน และลำปาง.

IMG_1575.JPG  IMG_1601.JPG  IMG_1703.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao