IMG_1217.JPG

     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าพ่อหนองกระทิง ศาลหลักเมืองลำปาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่สืบไป

    IMG_1294.JPG  IMG_1378.JPG  IMG_1415.JPG

IMG_1434.JPG  IMG_1504.JPG  IMG_1567.JPG

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao