วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี โดยอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง นายเวโรจน์ ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง และนายสมยงค์ หมูแก้วเครือ ในนาม นสพ.สยามมวลชน, สถานีวิทยุ SY เรดิโอแม่เมาะ, ผอ.มหาวิทยาลัยชีวิตแม่เมาะ และนายสนามมวยอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง แสดงความยินดีในโอกาสที่นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งรองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง.

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao