วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดยนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เนื่องในโอกาสที่นายธีทัต ธรรมธิกูล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

    

 

ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao