วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบจ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

    

ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao