วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 3 พร้อมด้วยนางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง และตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao