วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธีทัต ธรรมธิกูล สักการะศาลพระพรหมมาประกาศิต เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปาง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

    

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao