วันที่ 4 กันยายน 2562 ด้วยเกษตรตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ส่งหนังสือร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการนำดินมาถมถนนเดิม (หลังบ้านแม่ยิ่ง หรือหลังป่าช้าบ้านหลิ่งก้าน) แล้วทิ้งไว้ไม่ปรับปรุงให้ใช้การได้ ทำให้ชาวสวนยาง สวนมัน สวนมะม่วง สวนข้าวโพดได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ 6 - บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 108/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และห้างหุ้นส่วนศิลาแม่ทะ เริ่มสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากช่วงดำเนินการมีฝนตกหนักทุกวัน ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้แจ้งผู้รับจ้างด้วยวาจา และขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น โดยการปรับพื้นผิวถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ใช้สัญจรไปมาได้

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao