วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำโดยจ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ รองปลัด อบจ.หนองคาย ในโอกาสศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่กองช่างประจำปีงบประมาณ 2562 โดยศึกษาดูงานเรื่อง การกำจัดขยะแบบครบวงจร โอกาสนี้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะ และนายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง บรรยายสรุปในภาพรวมของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการการขยะ ฯ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

    

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao