วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน โดยนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่ทะ เขต 1 และนายกัมพล ธิติกร ผอ.รร.แม่ทะวิทยา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ทะวิทยา และอาสาสมัครในพื้นที่ รับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก และการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง การเฝ้าระวังและยุติความรุนแรง และการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ วิทยากรโดยนายสนิท เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ภาคคบ่ายมีการจัดกลุ่มทำกิจกรรม โดยวิทยากรจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง น.ส.พิมพิไล ดอกผู้ชาย และนายสันติพงษ์ ปู่ดอก

อบจ.ลำปาง เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงและเด็กจึงจัดการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก และผู้ถูกกระทำความรุนแรง การเฝ้าระวังและช่วยเหลือ วิธีการป้องกันและยุติความรุนแรง และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างคุ้มกันที่ดีในครอบครัวและลดปัญหาทางสังคมให้น้อยลง.

     

    

    

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao