วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดมหกรรมรวมพลรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน

ภายในงานมีการประกวดสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ลำปาง 2020 ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE LAMPANG CHAMPIONSHIP 2020 ประเภทรุ่น JUNIOR รุ่น PRE-TEENAGE และรุ่น TEENAGE พร้อมชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDAL 2018 – 2019

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน “มหกรรมรวมพลรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง” เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน สร้างเยาวชนตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประกวดฯ แข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป.

    

    

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao