วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในสวนสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ขบวนนักปั่นจักรยาน เริ่มต้น ปั่นออกจากสวนสาธารณะหนองกระทิง ไปยังที่ทำการดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสาบ้านฮ่องกอก โรงเพาะเห็ดบ้านท่าล้อ โรงงานเซรามิค เพื่อร่วมชมการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากนั้นไปบ้านเพาะรัก หมู่บ้านป่ายะ เพื่อร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ สรุป การถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สสส. ร่วมเป็นวิทยากร.

อบจ.ลำปางขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ หากมีสิ่่งใดขาดตกบกพร่อง กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

      

    

    

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา,สุภาพร เหงี่ยมไพศาล,เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao