องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา รวมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน และผู้บริหาร ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานต่างๆครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในปัจจุบัน

โดยการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกระดับ ทำให้งานด้านต่างๆดำเนินการไปอย่างราบรื่น...

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า พื้นที่อาณาเขตของ จ.ลำปาง เป็นพื้นที่ราบส่วนหนึ่งและพื้นที่สูงหรือบนเขาสูงอีกส่วนหนึ่ง ประชากรทั้งหมด 7,000,000 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม

การพัฒนาจังหวัดจึงต้องอาศัยสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ที่ประชาชนเลือกให้เป็นตัวแทนและนำปัญหาความต้องการพัฒนาเพื่อเข้าสู่สภาฯก่อนจะกระจายงานลงพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน โดยงบประมาณของ อบจ.ลำปาง

โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นคือการขยายและเพิ่มถนนเป็นหลัก เพราะมีความจำเป็นกับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลต์ ได้ดำเนินการไปแล้วทุกอำเภอมากกว่า 70%

ส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งที่เหลืออีก 30% ทาง อบจ.จะรีบดำเนินการต่อไป

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทาง อบจ.ลำปาง ถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา หากความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ดีกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด สุขภาพของประชาชนก็จะย่ำแย่ไปด้วย

ดังนั้น อบจ.ลำปาง จึงเดินหน้าพัฒนาแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายใน สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองลำปาง มีพื้นที่มากกว่า 157 ไร่

กระทั่ง สวนสาธารณะหนองกระทิง ได้รับเลือกจากทางจังหวัดให้เป็น สวนเฉลิมพระเกียรติของ ร.10 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แต่ละจังหวัดเลือกมาจังหวัดละ 1 แห่ง

สวนสาธารณะหนองกระทิง แห่งนี้ อบจ.ลำปาง ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

“นอกจากนั้นภายในสวนสาธารณะยังจัดทำถนนเป็นสัดส่วน มีทางวิ่งรถจักรยานสองล้อและทางวิ่งทางเดิน เพื่อความปลอดภัยของผู้มาออกกำลังกาย หากถึงเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จะห้ามรถทุกชนิดเข้าในเขตสวนอย่างเด็ดขาด แต่มีโซนที่จอดรถให้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว และที่สำคัญมี รปภ.ลาดตระเวนรอบสวน” นายทองดี กล่าว

นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ นักบริหารงานช่าง หน.ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ลำปาง กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งน้ำว่า เรื่องน้ำเป็น
เรื่องใหญ่มาก โครงการล่าสุดคือการทำลายวัชพืชในลำน้ำแม่ยาวที่ไหลผ่าน อ.เกาะคา เนื่องจากปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด
จนไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำ

ทาง อบจ.ลำปาง ได้นำเครื่องจักรกลเข้าไปกำจัดวัชพืช ทำให้ลำน้ำแม่ยาวกลับฟื้นคืนมีชีวิตอีกครั้ง จนน้ำใสสะอาดมีปลาน้อยใหญ่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของ อ.เกาะคา

ช่วงเย็นๆจะมีชาวบ้านพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนสองฟากฝั่งลำน้ำจำนวนมาก โดยทาง อบจ.ลำปาง จะได้นำพันธุ์ปลาไปปล่อยในโอกาสต่อไปด้วย

ด้าน นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวถึงการกำจัดขยะว่า อบจ.ลำปาง มี ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจรใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองลำปาง รองรับขยะจากทางเทศบาลตำบล และ อบต.หลายแห่ง

หากนำขยะในพื้นที่ไปทิ้งที่นี่ เสียค่า ธรรมเนียม 150/ตัน เป็นราคาธรรมเนียมถูกที่สุดในประเทศ ทำให้ทุกวันนี้ในพื้นที่ จ.ลำปาง แทบไม่มีการลักลอบทิ้งขยะให้เห็นอีกต่อไป กลายเป็นเมืองสะอาดเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

นอกจากนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 1-3 โครงการเท่านั้นที่ทาง อบจ.ลำปาง ผลักดันเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ยังมีอีกหลายโครงการที่ประชาชนร้องขอมา โดย อบจ.ลำปาง จะเร่งพัฒนาโดย เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เมืองลำปางกลายเป็นเมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

หรือติดตามอ่านข่าวได้ที่  :  https://www.thairath.co.th/news/local/north/1644421

ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao