องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม ดังนี้ ในเวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องโถงหอประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด และในเวลา 08.00 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

    

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao