อบจ.ลำปาง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "อบจ.ลำปาง คัพ" ณ สนามฟุตบอล อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "อบจ.ลำปาง คัพ" นายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 13 ทีม และ รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 13 ทีม

สำหรับพิธีเปิดในวันนี้ จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีม อบจ.ลำปาง กับทีมชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน.

      

    

📢 ผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ลำปางคัพ 
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

⚽️ คู่ที่ 1 รุ่นเยาวชน อ.เมือง2 ชนะ อ.เมืองปาน 3:1 ประตู

⚽️ คู่ที่ 2 รุ่นเยาวชน อ.เกาะคา1 ชนะ อ.เสริมงาม 2:1 ประตู

⚽️ คู่ที่ 3 รุ่นเยาวชน อ.เถิน ชนะ อ.แม่ทะ 3:1 ประตู

⚽️ คู่ที่ 4 รุ่นประชาชน อ.แม่ทะ ชนะ อ.เสริมงาม 2:0 ประตู

⚽️ คู่ที่ 5 รุ่นประชาชน อ.ห้างฉัตร ชนะ อ.แจ้ห่ม 3:1 ประตู

⚽️ คู่ที่ 6 รุ่นประชาชน อ.เกาะคา ชนะ อ.สบปราบ 1:0 ประตู

⚽️ คู่ที่ 7(คู่เลื่อน) รุ่นประชาชน อ.วังเหนือ ชนะ อ.เมืองปาน 4:0 ประตู

อบจ.ลำปาง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "อบจ.ลำปาง คัพ" ในระหว่างวันที่ 6-28 กรกฎาคม 2562 วันเสาร์-อาทิตย์ ณ สนามฟุตบอลอบจ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดลำปาง มีทักษะในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล สร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนชาย อายุ
ไม่เกิน 15 ปี จำนวน 13 ทีม และ รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 13 ทีม

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao