วันนี้ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง ลงนามร่วมกับ

นายต่อศักดิ์ ประคําทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลําปาง บันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงาน "Ceramic World Class" เพื่อผลักดันให้จังหวัดลําปางพัฒนาสู่

การเป็น "นครหัตถศิลปะ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

    

    

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล,

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา  

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao