องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2” ขึ้น

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 


     วันนี้ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ชมนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
       “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่จะนำมาต่อยอดด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และการพัฒนางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาประเทศ รู้เท่าทันและคิดอย่างรอบด้าน มีกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ โดยมีน้องๆเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

    

    

     ช่วงท้ายของโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2” วันนี้ มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนไตรภพวิทยา และ รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนใบบุญลำพูน ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเป็นผู้มอบรางวัล

    

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่สองของการจัดงาน "Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2" ยังคงมีน้องๆเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ การแสดงผาดโผนเฮลิคอปเตอร์ การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. เป็นต้น

สำหรับการแสดงผาดโผนเฮลิคอปเตอร์ ได้รับเกียรติจากนายวศิน กาศสกุล ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทำการแสดงให้ชม นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัล
- รองชนะเลิศ การแข่งขันเฮลิคอปเตอร์ งาน Rotor Asia Master 2017 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
- รองชนะเลิศการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์ผาดแผลง งาน Thailand Heli Blowout At Air race one 2017 
- รางวัลเฮลิคอปเตอร์แข่งความเร็ว งาน Aling Thailand 2017 
- รองชนะเลิศเฮลิคอปเตอร์บินผาดโผน งาน Align Thailand 2017

ทางด้านการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 14 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลปรากฎดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรภพวิทยา จ.ลำปาง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแม่มอกวิทยา จ.ลำปาง

# ในวันพรุ่งนี้ยังคงมีการจัดงาน "Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2" อีกหนึ่งวัน จึงขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนตลอดจนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ อบจ.ลำปาง

# อบจ.ลำปาง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนเพื่อเด็กและเยาวชนทุกคน

    

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดงาน "Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2" พร้อมด้วยนางสาวมลิสา เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมพิธีฯ ณ อบจ.ลำปาง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานฯ มีน้องๆเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้มีการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลปรากฎดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่

# อบจ.ลำปาง ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

# อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

    

 

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล, ศรสวรรค์ ธิมา  

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao