วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภา อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมนายมนัส พิจอมบุตร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 1

ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao