วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมในงานฌาปนกิจนายจรัญ รูปสะอาด สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 2 ณ ฌาปนสถานบ้านสวนดอกคำ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานวางผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานในพิธีประชุมเพลิง

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao