วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง และข้าราชการ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     มีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เหล่าจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และพสนิกรชาวลำปาง ร่วมในพิธี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

     จากนั้น รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (การเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูต กงศุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

    

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao