อบจ.ลำปางร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิพระบรมวงศ์)

     วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น,นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำข้าราชการร่วมในพิธีเปิดกรวยถวาย

ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

(พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิพระบรมวงศ์) ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รวมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พี่น้องประชาชนเหล่าจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”และพสนิกรชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธี

รับชมการถ่ายทอดสด เป็นจำนวนมาก

   

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao