พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง อบจ.ลำปาง กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
      วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง ลงนามร่วมกับ นายประสงค์ นาแพร่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง อบจ.ลำปาง กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

    

ภาพ / ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao