วันที่ 26 เม.ย.62 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง นำโดย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายวสันต์ อุณหเลขจิตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอะเกาะคา จังหวัดลำปาง

           

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา 

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao