วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร ตลอดจนประสานความร่วมมือในการปฎิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1

    

    

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา / สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao