พร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ณ สวนสาธารณะหนองกระทิงวันที่ 21 เม.ย.2562 สมัครได้ตั้งแต่ 4 เม.ย.2562 จนกว่าจะครบ 350 ท่าน

    นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปล่อยปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมในหนองน้ำสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 และกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่า วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

และในเร็ว ๆ นี้คือ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานปล่อยปลา ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ซึ่งเริ่มจากสวนสาธารณะหนองกระทิง ปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางเพื่อแวะสถานที่สำคัญ ดังนี้ บ้านหลุยส์, มณฑลทหารบกที่ 32 เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก สถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิก และสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง รวมระยะทางไปกลับประมาณ 30 กิโลเมตร 
2. กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองน้ำสวนสาธารณะหนองกระทิง 
3. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เป็นนักปั่นจักรยาน 
สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน 350 ท่าน สมัครได้ที่ http://bit.ly/2UgWq9Q

#เส้นทางปั่นจักรยานปล่อยปลา
จุดเริ่มต้น  สวนสาธารณะหนองกระทิง
จุดที่ 1 เส้นทางจากสวนสาธารณะหนองกระทิง บ้านหลุยส์ (ถ่ายรูป)
จุดที่ 2 เส้นทางจากบ้านหลุยส์  มณฑลทหารบกที่ 32 (เข้าชมบ้านป่องนัก)
จุดที่ 3 เส้นทางจากมณฑลทหารบกที่ 32 (บ้านป่องนัก)  สะพานท่าเดื่อ (จุดน้ำดื่ม)  วัดเจดีย์ซาว (จุดน้ำดื่ม)  จุดสิ้นสุด สวนสาธารณะหนองกระทิง

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao