วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วย นายภัทรพงษ์ เถายศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นายนิพนธ์ จอมอินตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว นายสถาพร วะเท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และนายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมแถลงข่าว
งานประเพณีสงกรานต์ "จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองหนองกระทิงลำปาง" จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
ทางอบจ.ลำปาง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางมาร่วมประเพณีสงกรานต์กันเยอะๆค่ะ

      

       

ข่าว :  ศรสวรรค์  ธิมา

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao