นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในจังหวัดให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

ประกอบกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

อบจ.ลำปางจึงให้การสนับสนุนพื้นที่ โดยเปิดจุดจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบจ.ลำปาง ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของดีของเด่นของชุมชนในจังหวัดลำปาง กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการของท้องถิ่นอันเป็นการช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดลำปาง

โดยจะเริ่มเปิดให้เกษตรกรหรือผู้ค้าได้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao