5 เม.ย.2562 เปิดรับสมัคร "อบจ.ลำปาง-เกาะคา มินิมาราธอน 2562" ติดตามได้ทางเพจ "อบจ.ลำปาง-เกาะคา มินิมาราธอน 2562"

วันที่ 1 เม.ย.2562 เวลา 10.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน "อบจ.ลำปาง-เกาะคา มินิมาราธอน 2562"

ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 5 เมษายน 2562 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ "อบจ.ลำปาง-เกาะคา มินิมาราธอน 2562"

#ประเภทการรับสมัคร

1.มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
ค่าสมัครท่านละ 450 บาท 
จะได้รับ BIB พร้อม Timing chip / เสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญ

รางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย 
2.FUN RUN 6 กิโลเมตร
ค่าสมัครท่านละ 350 บาท 
จะได้รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย

3.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (VIP) 2 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 1,000 บาท 
จะได้รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย พร้อมของที่ระลึก

#ประเภทการแข่งขันและรางวัล
1.ประเภท #แฟนซี #เฉพาะรุ่นมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 รางวัล แบ่งเป็นชาย 3 รางวัล และหญิง 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 600 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท

2.ประเภท #FUNRUN ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีทั้งหมด 30 รางวัล แบ่งเป็นชาย 5 รุ่น และหญิง 5 รุ่น รุ่นละ 3 รางวัล

ชาย/หญิง
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- รุ่นอายุ 16-29 ปี
- ร่นอายุ 30-39 ปี 
- รุ่นอายุ 40-49 ปี 
- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

🎖อันดับที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 2 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 3 เงินรางวัล 200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

3.ประเภท #มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 54 รางวัล แบ่งรุ่นอายุ ชาย 10 รุ่น และหญิง 8 รุ่น รุ่นละ 3 รางวัล

ชาย
- รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
- รุ่นอายุ 20-24 ปี 
- รุ่นอายุ 25-29 ปี 
- รุ่นอายุ 30-34 ปี 
- รุ่นอายุ 35-39 ปี 
- รุ่นอายุ 40-44 ปี 
- รุ่นอายุ 45-49 ปี 
- รุ่นอายุ 50-54 ปี 
- รุ่นอายุ 55-59 ปี
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง
- รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
- รุ่นอายุ 20-24 ปี 
- รุ่นอายุ 25-29 ปี 
- รุ่นอายุ 30-34 ปี 
- รุ่นอายุ 35-39 ปี 
- รุ่นอายุ 40-44 ปี 
- รุ่นอายุ 45-49 ปี 
- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

🎖อันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

4.รางวัล #OverAll #เฉพาะประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 รางวัล แบ่งเป็นชาย 3 รางวัล และหญิง 3 รางวัล

🎖อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎖อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

    

    

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao