อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

     วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ

จากนั้นร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และเพื่อนำเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ของจังหวัดลำปาง และร่วมงานพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ของจังหวัดลำปาง จำนวน 11 ราย

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Super Biker ของจังหวัดลำปาง จำนวน 4 ราย ณ ห้องรับรองชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง.

    

    

ข่าว /ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao