วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลต้นธงชัย อบต.บ้านเป้า และอบต.บ่อแฮ้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ หรือ ปีใหม่เมือง เพื่อบูรณาการทำทำงานและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้สวนสาธารณะฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

     จากข้อสรุปในเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดจัดงานวันที่ 14 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดซุ้มของหน่วยงานที่บูรณาการร่วมและซุ้มสำหรับประชาชนเพื่อเป็นจุดในการบริการ/เล่นน้ำ เวทีรำวงย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น กลองสิ้งหม้อง ต๊กเส้ง สะล้อซอซึง ฯลฯ

    อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของงบประมาณ ชื่องาน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งรายละเอียดจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป.

                       

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao