วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว ด้วยในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าว โดยในช่วงเช้าสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล

แด่ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โอกาสนี้ นายทองดีได้มอบเงินสนับสนุนแก่นายไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง เพื่อร่วมสมทบเป็นค่าสวัสดิการและเป็นทุนการศึกษา

และการดูแลครอบครัวของสมาชิกฯ

 

     

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao