เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางราตรี ธงศรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนารายการและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนารายการและข่าว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง โดยนางศศิธร สุดเจริญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปขยายผลผ่านสื่อในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง มีรายการข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ รายการ "ร่วมคิด ร่วมใจ ก้าวไปกับ อบจ.ลำปาง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 -18.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.ทาง สวท.ลำปาง.

     

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สวท.ลำปาง FM 97 MHz กรมประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao