วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง

รองปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการองค์กรจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง ) อบจ.ลำปาง

      โดย อบต.ไม้กลอน จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

                             

                               

                               

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์  ธิมา / สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao