วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ลำปาง

 

                       

                         

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao