ตามที่ประเทศไทย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแนวคิดหลัก (Theme) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ร่วมยินดีกับการเป็นประธานอาเซียน ของไทย พร้อมร่วมมือเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel
https://www.youtube.com/user/publiclppao