วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สักการะพระพรหม "ท้าวมหาพรหมมาประกาศิต" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคนที่สอง แทนนายวัฒนา สิทธิวัง ซึ่งได้ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดลำปาง

โดยมีการเลือกรองประธานสภา ฯ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา.

        

                                                         

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao