นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(เมษายน 2564)

 

pdf lnd thumb