399944675_735578855264097_6863343425053782739_n.jpg

 

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
โอกาสนี้ได้แนะนำนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล มาดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
399877832_735577481930901_4965149294966719790_n.jpg 399843585_735578895264093_3143848614649426285_n.jpg 399980624_735579661930683_3562155355926589682_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง