397428217_729870705834912_3927218173824480022_n.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในประเพณีวันออกพรรษา

 

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุสันดอน (สะพานบุญลำปาง) หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภา อบจ.ลำปางในฐานะ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.แม่ทะ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ ผู้บริหาร/ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง อบต.วังเงิน อบต.ดอนไฟ อบต.หัวเสือ องค์กร สมาคมทั้งภาครัฐและเอกชน และศรัทธาสาธุชนร่วมอย่างเนืองแน่น
โดย อ.แม่ทะ อบจ.ลำปาง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง อบต.วังเงิน อบต.ดอนไฟ อบต.หัวเสือร่วมจัดงานพิธีฯ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.แม่ทะ อีกทั้งเพื่อสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นประตูสู่จังหวัดลำปางด้านทิศใต้ และมุ่งหวังส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
 
397464899_729871295834853_7240199770002465580_n.jpg 396737477_729871395834843_4291384614864573904_n.jpg 397586345_729882245833758_8352711055793138778_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง