394523887_724961376325845_3321386710136543821_n.jpg

วิ่งวอแก้ว ครั้งที่ 4

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 06.05 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เลขานุการนายกอบจ.ลำปาง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง สมาชิกสภาอบจ.ลำปางเขต อ.ห้างฉัตร นายกอบต.วอแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง "วิ่งวอแก้ว ครั้งที่ 4" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
💥วิ่งวอแก้ว ปีที่ 4 จัดโดยตำบลวอแก้วเพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รักษาความปลอดภัยสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)ในพื้นที่ ต.วอแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 โดยปล่อยตัวนักวิ่ง ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 5 กม. และ 10 กม. มีนักวิ่งเข้าสมัครร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน
🚶🚶🚶โอกาสนี้นายกตวงรัตน์ นายอำเภอห้างฉัตร และคณะได้ร่วมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. มอบรางวัลแก่นักวิ่ง และมอบเงินสนับสนุนให้แก่ซุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.วอแก้ว.
 
395030198_724960609659255_1928351542700482081_n.jpg 395110100_724959682992681_5862906448430472804_n.jpg 394540151_724959319659384_2450265378910511512_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง