387770468_717463703742279_1116247277488063713_n.jpg

ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปางพร้อมด้วยนายวัฒนา สอนดี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
♦️ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
♦️ยาว 183.00 เมตร
♦️หนา 0.05 เมตร
♦️พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,098.00 ตารางเมตร
♦️พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
👉รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
♦️หลังตรวจติดตามโครงการเสริมผิวจราจรถนนสายดังกล่าวแล้ว ได้สำรวจสายทางของอบจ.ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผู้บริหารและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป.
 
387752819_717464213742228_8469501196272739945_n.jpg 387782414_717463813742268_4652020282955439998_n.jpg 387771817_717464047075578_8372658031117004837_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง