386987701_714256874062962_8923827053702679373_n.jpg

นายก "ตวงรัตน์" มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย

ที่ อ.แม่พริก

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง พ.ต.ท.วิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่พริก นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เถิน เขต 1 ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวน 80 หลังคาเรือน หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ณ บ้านวังสำราญ หมู่ 6 อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โดยมีนายอำเภอแม่พริก ปลัดอำเภอแม่พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและชาวบ้านร่วมต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน จากนั้นนำนายก “ตวงรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของ อบจ.ลำปาง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านใช้ในการสัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตร เป็นถนนเลียบแม่น้ำวังและถูกมวลน้ำกัดเซาะพังทลายเป็นบริเวณกว้างได้รับความเสียหายมาก
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าว เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.
 
387000006_714259624062687_6617169951140740192_n.jpg 386730715_714257894062860_1827210084152445081_n.jpg 387014740_714256617396321_4628829546881940721_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง