ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(ผู้ช่วยครูผู้สอน)

30-3-17.jpg


ดาวน์โหลดประกาศฯ

pdf lnd thumb