สถิติผู้มาใช้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง (2559-2561)

 

pdf lnd thumb