ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

 

pdf lnd thumb