แก้ไขกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ในวันที่19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 และ
วันที่ 20-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3อ่านประกาศฉบับเดิมคลิ๊ก

edit1.jpg